SEO / Website /CSS / PHP

howto108 จัดทำบทเรียน ขั้นตอนการสร้างเว๊บไซค์ขั้นพื้นฐานให้เรียนอยู่กัน ซึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการเป็นทางเว็บได้จัดทำเป็นหมวดหมู่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

CMS (เว็บสำเร็จรููป)ต่างกับ เว็บเขียนเอง อย่างไร

CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบเว็ยไซต์จัดการเนื้อหา สำเร็จรูป ซึ่งใครก็สามารถสร้างเว็บได้เพียงไม่กี่นาที ส่วน เว็บเขียนเอง คือเว็บไซค์เราเขียน พัฒนาเอง จาก ภาษาต่างๆเช่น html php java เป็นต้น
( 0 รายการ )
wordpress ( 0 รายการ )
blogsport /bloger ( 0 รายการ )

HTML / CSS คืออะไร แล้วมันสำคัญยังไง

SS ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets เป็นชุดคำสั่ง ที่เอาไว้ใช้ตกแต่งหน้าตาเว็บไซค์เราให้สวยงาม ตามใจเราต้องการ ซึ่งหลีกเหลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วสำหรับคนมีต้องการดัดแปลงเว็บไซค์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ส่วน HTML คือคำสั่งพื้นฐานที่ต้องใช้ควบคู่กับการเขียนเว็บและ CSS
HTML ขั้นพื้นฐาน ( 0 รายการ )
CSS (พร้อมวิดิโอสอน) ( 0 รายการ )

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการทำเว็บ อาทิ SE0 /โอส /โดเมน ฯ