Photoshop/ Illustrator เบื้องต้น

howto108 จัดทำบทเรียน การใช้งานของโปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงworkshop ต่างๆให้ผู้อ่านสามารถทำตามได้โดยเราจะแบ่งเป็นบทเรียนไป

Photoshop

Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งรูป และออกแบบ รูปภาพต่างๆ ในบทเรียน เราจะสอนการใช้งานโปรแกรม Photoshop ให้กับผู้อ่านตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและทริปต่างๆ